Informacje prawne

Firma Hotels.com jest operatorem witryny https://pl.hotels.com/, która pełni rolę pośrednika między użytkownikiem a różnymi dostawcami usług turystycznych.

 

Firma Hotels.com L.P. jest spółką zarejestrowaną w Teksasie z siedzibą pod adresem 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Teksas 75240, USA.

 

Numer telefonu: +1 469-335-1197

 

Dokonując rezerwacji usługi turystycznej w witrynie, użytkownik zawiera umowę z pewnym dostawcą usług turystycznych, który udostępnia dane usługi turystyczne — może to być na przykład firma Hotels.com lub dostawca zakwaterowania.

 

Numer telefonu: 22 306 0741

Adres e-mail: servicePL@chat.hotels.com  

 

Jeśli użytkownik zawiera umowę z dostawcą zakwaterowania, dane rejestracyjne tego dostawcy [są podane na stronie finalizowania rezerwacji].

 

Znak towarowy i prawa autorskie

Wszelkie pytania dotyczące używania lub licencjonowania znaków towarowych lub materiałów chronionych prawem autorskim należy zgłaszać pod adresem:

Roszczenia dotyczące praw autorskich: CopyrightComplaints@expediagroup.com  

Roszczenia dotyczące znaków towarowych i naruszenia praw własności intelektualnej: TrademarkComplaints@expediagroup.com

Kwestie prawne i bezpieczeństwa


Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa lub kwestii prawnych należy zgłaszać pod adresem eunotifications@expediagroup.com.

Prowadzona przez Komisję Europejską platforma do polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich w branży e-commerce jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/odr