Polityka ochrony prywatności informacji

Wydrukuj całość

Poniżej znajduje się uaktualniona Polityka ochrony prywatności w witrynie Hotels.com. Polityka obejmuje zarówno wszystkie informacje podane lub uzyskane w witrynie Hotels.com, jak i za pomocą aplikacji Hotels.com na tablety i telefony komórkowe lub aplikacji w serwisie społecznościowym bądź w innej witrynie (każda z nich dalej zwaną aplikacją). Witrynę i aplikacje dostarcza firma Hotels.com L.P. 5400 North Central Expressway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA (dalej zwana Hotels.com lub firmą).

Rezerwacja online wymaga obdarzenia firmy sporym zaufaniem przez klienta. Firma Hotels.com docenia to zaufanie i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność uzyskanych danych osobowych. Niniejszy dokument zawiera procedury ochrony prywatności stosowane przez tę firmę. Odwiedzając stronę Hotels.com, użytkownik akceptuje zasady określone poniżej. Jeśli ich nie akceptuje, nie powinien korzystać ze strony Hotels.com ani przesyłać do firmy Hotels.com danych osobowych.

Uzyskiwane dane

Informacje ogólne Firma Hotels.com zapisuje i przechowuje wszystkie informacje podane przez klienta w jej witrynie lub przedstawione w jakikolwiek inny sposób, np. za pomocą firmowych aplikacji. Dane te umożliwiają identyfikację klienta (dane osobowe) i zawierają jego imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty zwykłej i elektronicznej oraz dane rozliczeniowe, np. numer karty kredytowej, nazwisko właściciela oraz datę ważności. Firma może również uzyskać informacje o preferencjach klienta dotyczących pokoju hotelowego oraz dane programów lojalnościowych bądź potrzebne do wypożyczenia samochodu. Klient może nie podać tych informacji, lecz większość z nich jest konieczna w celu zarezerwowania pokoju w hotelu, zarejestrowania się w wybranym programie, zarezerwowania podróży, wypełnienia profilu podróżnego, wzięcia udziału w ankiecie, przesłania zapytania lub zainicjowania innej transakcji w witrynie Hotels.com lub za pomocą firmowych aplikacji.

Dane osób towarzyszących Gdy klient dokonuje rezerwacji dla innej osoby, jest konieczne podanie danych osobowych i preferencji podróży tej osoby w witrynie Hotels.com lub za pomocą firmowych aplikacji. Przed podaniem tych informacji klient powinien uzyskać zgodę danej osoby na podanie jej danych osobowych i preferencji podróży, gdyż dostęp do nich i ich modyfikacja będą możliwe tylko za pomocą konta klienta.

Informacje z innych źródeł Firma Hotels.com może legalnie uzyskiwać dane osobowe i nieosobowe od firm z nią stowarzyszonych, jej partnerów handlowych i innych niezależnych jednostek. Dane te zostaną dodane do wybranego konta. Przykłady takich informacji to zaktualizowane dane adresowe, historia zakupów i dane demograficzne. Dane gromadzone automatycznie Po przejściu do witryny Hotels.com wybrane dane o używanym komputerze są gromadzone automatycznie. Między innym są gromadzone: adres IP, oprogramowanie przeglądarki (np. Firefox, Safari czy Internet Explorer) oraz przekazująca witryna. Gromadzone są także informacje o aktywności online, np. wyświetlone podróże i dokonane rezerwacje. Celem automatycznego gromadzenia tych informacji jest dostosowanie witryny do potrzeb klienta, a także zapobieganie oszustwom. Więcej informacji zawiera sekcja Pliki cookie i inne technologie.

Serwisy społecznościowe Jeśli klient korzysta z funkcji serwisów społecznościowych w witrynie Hotels.com, za pomocą aplikacji bądź poprzez dostawcę serwisu, firma uzyskuje informacje od dostawcy wybranego serwisu zgodnie z obowiązującymi zasadami ich udostępniania. Na przykład firma Hotels.com oferuje opcje zarejestrowania się w witrynie za pomocą danych konta w serwisie Facebook, eliminując w ten sposób potrzebę powtórnego, ręcznego wprowadzenia tych samych danych. Gdy używana jest funkcja połączenia z serwisem społecznościowym oraz jeśli użytkownik zdecydował się połączyć ją z kontem w serwisie, firma Hotels.com może uzyskać dostęp do takich informacji, jak imię i nazwisko, zdjęcie profilu, płeć, data urodzenia, adres e-mail, miejscowość lub dzielnica miasta, także do wszystkich informacji, które użytkownik wybrał do udostępniania. W celu dostarczenia odpowiednich treści są uzyskiwane informacje o położeniu klienta i jego przyjaciół (dane położenia) podane w serwisie społecznościowym, o ile klient i jego przyjaciele nie stwierdzili inaczej w ustawieniach ochrony prywatności. Dane położenia klienta mogą również zostać udostępnione jego przyjaciołom w serwisie społecznościowym zgodnie z wybranymi opcjami prywatności. Z serwisów społecznościowych są uzyskiwane także informacje o korzystaniu z aplikacji umieszczonej w ich witrynach.

Wykorzystanie informacji

Poufne dane rozliczeniowe (np. nazwisko właściciela karty kredytowej, jej numer i data ważności) są używane do dokonania rezerwacji pokoi za pomocą witryny lub aplikacji. Pozostałe dane klienta są używane w poniższych celach: dostarczenie wybranych produktów i usług; dostarczenie potwierdzenia rezerwacji i jej aktualizacji; zarządzanie kontem klienta, w tym przetwarzanie rachunków i dostarczanie powiadomień; ogólna komunikacja z klientem; odpowiadanie na zapytania i uwagi; mierzenie zainteresowania produktami, usługami, witryną i aplikacjami firmy i ich udoskonalanie; powiadamianie klienta o ofertach specjalnych oraz produktach i usługach, które mogą go zainteresować; dostosowanie witryny i aplikacji do potrzeb danego użytkownika; nagradzanie klienta w programach lojalnościowych, do których się zapisał; pozyskiwanie informacji od klienta, również za pomocą ankiet; rozwiązywanie sporów bądź problemów; pobieranie opłat; zapobieganie potencjalnie zabronionym czy nielegalnym działaniom; wymuszanie postępowania zgodnego z warunkami użytkowania; wszelkie inne cele wyraźnie opisane w miejscu uzyskania danych.

Wiadomości przesyłane pocztą e-mail Hotels.com pragnie ułatwić korzystanie z ofert podróży przedstawianych w witrynie i aplikacjach. W tym celu firma wysyła wiadomości e-mail zawierające informacje mogące zainteresować klienta, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych. Gdy jest to wymagane przez prawo, firma będzie używać publicznie dostępnych list rezygnacji z otrzymywania materiałów marketingowych. Na przykład jeśli klient szukał hotelu w Nowym Jorku w witrynie Hotels.com, lecz nie zdecydował się na rezerwację, może otrzymać od firmy wiadomość e-mail przedstawiającą specjalne oferty w hotelach w Nowym Jorku. Celem przesyłania tych wiadomości jest dostarczenie klientowi pożytecznych informacji w postaci specjalnych ofert dostępnych w witrynie lub aplikacjach. Klient może oczywiście nie zgodzić się na otrzymywanie takich wiadomości.

Więcej informacji zawiera poniższa sekcja Opcje dotyczące zbierania i wykorzystania danych

Udostępnianie informacji

Informacje mogą zostać udostępnione następującym osobom:

 • Dostawca, np. hotel, linia lotnicza, wypożyczalnia samochodów, dostawca atrakcji, którzy spełniają warunki rezerwacji. Ta kategoria dotyczy wszystkich usług wykonywanych przez osoby trzecie. Z tego względu Hotels.com zaleca zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności każdego dostawcy, którego produkty klient kupuje za pomocą witryny lub firmowych aplikacji. Dostawcy mogą również kontaktować się z klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji, ułatwienia rezerwacji bądź odpowiedzi na wyrażoną opinię. O ile anonimowe opinie są udostępniane hotelom, nazwiska ani dane kontaktowe opiniodawcy nie są podawane bez wyraźnej jego zgody. Firma nie jest odpowiedzialna za sytuacje, w której pracownicy hotelu określą tożsamość klienta na podstawie treści opinii i skontaktują się z nim bezpośrednio.
 • Niezależni dostawcy wykonujący usługi w imieniu firmy, np. przetwarzanie danych kart kredytowych, analiza handlowa, obsługa klienta, marketing, dystrybucja ankiet i organizacja konkursów oraz zapobieganie oszustwom. Firma może również autoryzować tych dostawców do gromadzenia informacji w jej imieniu, m.in. danych niezbędnych do działania funkcji witryny czy aplikacji lub w celu dostarczenia reklam online dostosowanych do zainteresowań klienta. Dostawcy uzyskują dostęp do informacji wyłącznie do wypełnienia swoich powinności wobec klienta i nie są uprawnieni do wykorzystywania danych w żadnym innym celu. Obowiązują ich również te same procedury ochrony danych, które są przestrzegane w firmie Hotels.com. Uwaga: siedzibą niezależnego dostawcy może być kraj, w którym nie obowiązuje ten sam poziom ochrony danych osobowych, co w kraju klienta. Hotels.com stara się jednak zapewnić ochronę wszystkich danych osobowych zgodnie z rygorystycznymi standardami ochrony danych.
 • Partnerzy handlowi, wspólnie z którymi firma oferuje produkty lub usługi, bądź których produkty i usługi są oferowane w witrynie czy aplikacjach Hotels.com. Można łatwo rozpoznać produkt czy usługę oferowaną przez inną firmę, gdyż pojawi się przy nich nazwa tej firmy lub nazwa tej firmy razem z Hotels.com. Jeśli klient wyrazi zgodę na te opcjonalne usługi, firma może udostępnić partnerom jego dane osobowe. Uwaga: Hotels.com nie ma wpływu na procedury ochrony prywatności partnerów.
 • Przekazujące witryny internetowe. Jeśli klient przeszedł do Hotels.com z innej witryny (np. poprzez kliknięcie łącza), firma może udostępnić niektóre jego dane witrynie przekazującej. Z tego względu Hotels.com zaleca zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności witryny, z której klient przeszedł do Hotels.com.
 • Firmy w korporacji Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom stowarzyszonym w korporacji Expedia, Inc. Lista tych firm znajduje się pod adresem expediainc.com. Jeśli klient wyraził zgodę na udostępnienie danych, otrzyma informacje o produktach i usługach, które mogą go zainteresować. Jeśli firma macierzysta i firmy stowarzyszone uzyskają dostęp do danych klienta, obowiązują ich te same procedury ochrony danych, które opisano w niniejszym dokumencie. Obowiązują ich również przepisy prawa dotyczące przesyłania materiałów reklamowych. Każda wysłana wiadomość reklamowa zawiera opcję rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości w przyszłości.
 • Dostawcy serwisów społecznościowych Jeśli klient korzysta z niektórych funkcji serwisów społecznościowych w witrynie Hotels.com lub aplikacjach, udostępnia swoje dane dostawcom tych serwisów (np. Facebook). Te informacje są objęte procedurami ochrony prywatności tych dostawców (jedną z nich jest możliwość udostępnienia danych Hotels.com). Klient może zmienić ustawienia prywatności w serwisach. Więcej informacji zawiera polityka ochrony prywatności wybranego serwisu. Jeśli klient połączył konto Hotels.com z kontem serwisu społecznościowego, np. Facebook, w tym serwisie będą dostępne informacje na temat korzystania z usług Hotels.com, np. punkty w programie lojalnościowym Welcome Rewards® oraz opinie o hotelach wyrażone przez klienta w witrynie. Te informacje mogą zostać opublikowane w witrynach lub usługach dostawcy serwisu społecznościowego. Informacje udostępnione w serwisie zostaną przypisane do konta serwisu, które zostało połączone z kontem Hotels.com. Klient może wyłączyć automatyczne publikowanie informacji w serwisie społecznościowym. Ta opcja jest dostępna w ustawieniach prywatności serwisu. Żaden serwis społecznościowy nie otrzymuje dostępu do numeru ani danych konta Hotels.com klienta. Jeśli klient połączył konto Hotels.com z kontem serwisu społecznościowego, w witrynie Hotels.com zostaną udostępnione nazwa użytkownika serwisu i jego zdjęcie. Klient może wyłączyć publikowanie tych w ustawieniach prywatności serwisu.

Informacje mogą być udostępnione w następujących przypadkach:

 • W odpowiedzi na wezwanie lub nakaz sądowy czy inne procedury prawne; w celu ustalenia lub wypełnienia praw należnych Hotels.com; w celu ochrony przed roszczeniami; w jakimkolwiek innym przypadku wymaganym przez prawo. W takich sytuacjach firma Hotels.com zastrzega sobie prawo do wyrażenia lub odstąpienia od należnego jej sprzeciwu czy uprawnienia.
 • W celu zbadania lub zapobieżenia nielegalnym czy podejrzanym działaniom bądź w odpowiedzi na nie; w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa witryny, aplikacji, i klientów Hotels.com; zgodnie z warunkami użytkowania i innymi umowami.
 • W celu zapobieżenia lub zmniejszenia poważnego zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia
 • W związku z działaniem korporacji, takim jak podział majątku, połączenie z inną firmą, sprzedaż środków czy w mało prawdopodobnym wypadku bankructwa.

We wszelkich innych przypadkach klient zostanie powiadomiony o zamiarze udostępnienia jego danych i będzie mógł odmówić zgody na ich udostępnienie. Hotels.com może udostępniać wspólne i anonimowe dane innym firmom, w tym agencjom reklamowym i inwestycyjnym. Na przykład agencje reklamowe mogą otrzymać informacje o liczbie odwiedzin witryny czy najpopularniejszych hotelach i miejscach wyjazdu. Te informacje nie zawierają danych osobowych i służą do rozwijania nowych treści i usług.

Dostęp do danych

Dostęp do informacji kontaktowych i ich rewizja jest możliwa w sekcji Konto witryny Hotels.com. Konto można zamknąć przez wysłanie wiadomości pod poniższy adres e-mail. Uwaga: po zamknięciu konta nie jest możliwe zalogowanie się ani uzyskanie dostępu do danych osobowych. Można jednak w dowolnym momencie otworzyć nowe konto.

Podając dane osobowe w witrynie lub aplikacji Hotels.com, klient wyraża zgodę na ich zatrzymanie. Dane konta mogą być później przetwarzane w celu osiągnięcia celów handlowych, zgodnie z wymogami prawa, w celu ich archiwizacji lub analizy. Skuteczne rozwiązania techniczne chronią dane konta przed nieupoważnionym dostępem.

Jeśli użytkownik nie ma konta Hotels.com lub pragnie skontaktować się z firmą Hotels.com w związku z wyświetlaniem danych osobowych w celu ich usunięcia bądź zmiany, może wysłać wiadomość pod poniższy adres e-mail. Przez wysłanie wiadomości pod poniższy adres e-mail można także skontaktować się z firmą Hotels.com w celu uzyskania wyjaśnienia sposobu przetwarzania informacji lub odwołania zgody na ich przetwarzanie wyrażonej przez zaakceptowanie niniejszej polityki ochrony prywatności.

Opcje dotyczące zbierania i wykorzystania danych

 • Jak wspomniano powyżej klient może nie podać informacji, lecz większość z nich jest konieczna w celu zarezerwowania pokoju w hotelu bądź korzystania z niektórych funkcji witryny i aplikacji.
 • W sposób opisany powyżej można także dodać lub uaktualnić dane, a także zamknąć konto.
 • Podczas rejestracji klient wybiera, czy chce otrzymywać wiadomości e-mail zawierające oferty specjalne oraz informacje o produktach i usługach innych firm. Zarejestrowany użytkownik może zmienić ten wybór na stronie Preferencje komunikacji. Niezależnie od statusu użytkownika każda wysłana wiadomość reklamowa zawiera opcję rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości w przyszłości. Uwaga: Hotels.com zastrzega sobie prawo do wysyłania innych wiadomości, np. powiadomień serwisowych i administracyjnych, dotyczących konta klienta lub jego transakcji, bez opcji rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości.
 • W witrynie można podać numer telefonu komórkowego, pod który mają być wysyłane szczegółowe informacje potwierdzenia rezerwacji.

Pliki cookie i inne technologie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu przenośnym w czasie przeglądania prawie każdej witryny. Nie są szkodliwe dla tych urządzeń ani nie pozwalają na identyfikację użytkownika — służą tylko do ułatwienia i usprawnienia korzystania z witryny, przekazania informacji analitycznych oraz zbierania informacji o interesujących klienta miejscach podróży, które zostaną wykorzystane do dostosowania wyświetlanych reklam.

Na przykład używamy plików cookie umożliwiających logowanie się w naszej witrynie bez konieczności każdorazowego wpisywania nazwy użytkownika. Inne pliki cookie ułatwiają nam zrozumienie, które elementy witryny najbardziej interesują użytkownika. W ten sposób przy jego kolejnej wizycie zostaną wyświetlone elementy lepiej spełniające oczekiwania użytkownika. Nasza firma i niektórzy nasi partnerzy używają plików cookie do mierzenia skuteczności reklam oraz do obserwowania sposobów korzystania z witryny.

Więcej informacji na temat plików cookie umieszczonych w witrynie przez Hotels.com i jej partnerów zawierają zasady używania plików cookie. W przypadku pytań dotyczących używania plików cookie lub innych technologii można także wypełnić i wysłać formularz obsługi klienta/opinii, a pracownicy Hotels.com postarają się na nie odpowiedzieć.

Korzystanie z aplikacji Hotels.com na telefony komórkowe i tablety (aplikacji mobilnych)

Gdy klient korzysta z aplikacji mobilnych Hotels.com, jego dane są gromadzone w ten sam sposób i w tych samych celach, jak gdy korzysta z witryny.

Dodatkowo są używane inne dane gromadzone automatycznie podczas używania tych aplikacji. Dane gromadzone automatycznie to:

 • Informacje o działaniu aplikacji podczas ich używania. W ten sposób są rozpoznawane obszary zainteresowań klientów w celu ciągłego usprawniania aplikacji. Informacje gromadzone tą metodą nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 • Z każdej aplikacji jest również przekazywany Hotels.com unikatowy identyfikator urządzenia (UID), ciąg cyfr wyjątkowy dla używanego urządzenia. Identyfikator jest używany tylko podczas pierwszego otwarcia aplikacji do potwierdzenia agencjom reklamowym liczby pobrań wynikających z kliknięcia ich banerów i innych narzędzi marketingowych.
 • Podczas korzystania z funkcji „znajdź hotele w pobliżu” są używane dane o bieżącym położeniu uzyskane z urządzenia przenośnego dzięki technologii GPS lub podobnej. Dane położenia są pobierane, tylko gdy użytkownik korzysta z funkcji „znajdź hotele w pobliżu”. Pobieranie danych położenia można wyłączyć w menu ustawień telefonu.
 • Z aplikacji zostanie także wysłany raport o błędzie w przypadku jej zawieszenia lub awarii. W ten sposób jest możliwe zbadanie błędu i poprawienie stabilności aplikacji mobilnych w przyszłych wydaniach. Informacje zawarte w raporcie to typ i wersja urządzenia przenośnego, jego unikatowy identyfikator, godzina wystąpienia błędu, używana funkcja oraz stan aplikacji w momencie awarii. Pobrane informacje nie są wykorzystywane w celu innym niż zbadanie i naprawa błędu.

Użytkownik może zawsze kontrolować rodzaj informacji wysyłanych z aplikacji przez zmianę ustawień w menu aplikacji lub w urządzeniu. Może również usunąć aplikację z urządzenia i używać witryny.

Ochrona informacji

Hotels.com pragnie, aby jej klienci ufnie korzystali z witryny i aplikacji, więc dokłada starań w celu ochrony gromadzonych informacji. O ile żadna witryna czy aplikacja nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa, Hotels.com wprowadziła odpowiednie procedury administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony powierzonych jej danych osobowych. Na przykład dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie wystarczającym do wykonania pracy. Dodatkowo w celu zapobieżenia dostępu nieupoważnionych osób przesyłane poufne informacje są szyfrowane oraz są stosowane zapory i systemy wykrywania wtargnięć.

Ochrona prywatności dzieci

Witryna jest skierowana do odbiorców dorosłych i ani ona, ani aplikacje nie oferują usług dla dzieci. Jeśli firma odkryje, że osoba poniżej osiemnastego roku życia podała jakiekolwiek dane osobowe bez zgody rodzica lub opiekuna, otrzymane dane zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celu skontaktowania się z tą osobą i poinformowania jej, że dane osobowe mogą zostać przesłane wyłącznie za zgodą rodzica i opiekuna.

Łącza zewnętrzne

Jeśli w witrynie lub aplikacjach znajdują się łącza do innych witryn, te witryny nie są objęte niniejszą polityką ochrony prywatności. Zaleca się zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności w tych witrynach w celu poznania używanych przez nie procedur gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych.

Transfer danych osobowych za granicę

Jeśli witryna lub aplikacje są używane poza Stanami Zjednoczonymi, należy pamiętać, że podane informacje mogą zostać przesłane do Stanów Zjednoczonych, a także być tam przetwarzane i przechowywane, gdyż właśnie w tym kraju znajdują się serwery oraz centralna baza danych firmy. Chociaż prawo ochrony danych oraz inne przepisy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych i innych krajach mogą być mniej restrykcyjne niż w kraju użytkownika, firma Hotels.com dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności jej klientów. Korzystając z usług firmy, klient powinien być świadomy, że jego dane mogą zostać przesłane do siedziby firmy i udostępnione osobom trzecim zgodnie z zasadami niniejszej polityki.

Zmiany Polityki ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności może zostać uaktualniona. Klient zostanie powiadomiony o znaczących zmianach pocztą e-mail pod wskazanym adresem. Firma może również zamieścić w witrynie i aplikacjach wyraźnie widoczne powiadomienie o zmianach.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności (lub planów podróży czy zakupów) bądź chęci złożenia zażalenia, należy skontaktować się z firmą pocztą elektroniczną lub zwykłą pod adresem:

E-mail: Obsługa klienta
Hotels.com, L.P.
Attn: Privacy Office
5400 LBJ Freeway
Suite 500
Dallas, Texas 75240
USA

Niniejsza polityka ochrony prywatności obowiązuje od dnia 28 listopada 2016r.